• Công bố thông tin nghị quyết và biên bản bầu chủ tịch HĐQT

  Công bố thông tin nghị quyết và biên bản bầu chủ tịch HĐQT

 • CBTT Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CBTT Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • CBTT về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT.

  CBTT về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT.

 • Báo cáo tài chính quý III năm 2021

  Báo cáo tài chính quý III năm 2021

 • Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của GIC

  Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của GIC

 • Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Tiến Dũng

  Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Tiến Dũng

 • GIC thông báo về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

  GIC thông báo về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xanh thông báo về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

 • CBTT Ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

  CBTT Ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HOT NEWS

COMPANY NEWS

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705* Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn