• GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2022

 • Báo cáo quản trị 2022 GIC

  Báo cáo quản trị 2022 GIC

 • Nghị quyết HĐQT GIC về việc thông qua các giao dịch giữa GIC với các bên có liên quan

  Nghị quyết HĐQT GIC về việc thông qua các giao dịch giữa GIC với các bên có liên quan

 • Nghị quyết HĐQT GIC về việc miễn nhiệm Mr Khôi, bổ nhiệm Mr Cường

  Nghị quyết HĐQT GIC về việc miễn nhiệm Mr Khôi, bổ nhiệm Mr Cường

 • GIC nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Kim Dương Khôi

  GIC nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Kim Dương Khôi

 • GIC- CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

  GIC- CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2022

 • Thông báo: biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh

  Thông báo: biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh

  Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh

 • Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Nghị quyết số 09.2022/NQ HĐQT

  Nghị quyết số 09.2022/NQ HĐQT

HOT NEWS

COMPANY NEWS

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705* Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn