• GIC- CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

  GIC- CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2022

 • Công bố thông tin về việc GIC đã ký hợp đồng kiểm toán với Pwc vào ngày 28/06/2022

  Công bố thông tin về việc GIC đã ký hợp đồng kiểm toán với Pwc vào ngày 28/06/2022

 • Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

  Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

 • Thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2/2021

  Thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2/2021

 • Nghị quyết HĐQT và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2 năm 2021

  Nghị quyết HĐQT và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2 năm 2021

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

 • Báo cáo thường niên 2021

  Báo cáo thường niên 2021

 • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của GIC như sau:

 • Nghị quyết số 03/2022 của HĐQT GIC

  Nghị quyết số 03/2022 của HĐQT GIC

HOT NEWS

COMPANY NEWS

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705* Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn