• Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

  Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

 • GIC thông báo về chi trả cổ tức năm 2020

  GIC thông báo về chi trả cổ tức năm 2020

 • VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán GIC

  VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán GIC

 • Quyết định HĐQT về miễn nhiệm chức danh Thư ký, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

  Quyết định HĐQT về miễn nhiệm chức danh Thư ký, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

 • Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021

  Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021

  Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021

 • Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021

  Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021

 • Báo cáo tài chính quý I - 2021

  Báo cáo tài chính quý I - 2021

 • Báo cáo thường niên năm 2020

  Báo cáo thường niên năm 2020

 • Biên bản họp về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021 - 2024

  Biên bản họp về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021 - 2024

HOT NEWS

COMPANY NEWS

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705* Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn