• Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/05/2024 miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng kèm bản cung cấp thông tin NNB

  Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/05/2024 miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng kèm bản cung cấp thông tin NNB

 • GIC - Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

  GIC - Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

 • GIC- CBTT đơn xin thôi việc của Ms Vũ Trà My- Kế toán trưởng

  GIC- CBTT đơn xin thôi việc của Ms Vũ Trà My- Kế toán trưởng

 • GIC Báo cáo tài chính Quý I - 2024

  GIC Báo cáo tài chính Quý I - 2024

 • GIC Báo cáo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

  GIC Báo cáo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

 • GIC Thông báo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

  GIC Thông báo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

 • Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2023

  Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2023

 • Nghị quyết HĐQT số 06.2024 về việc chi trả cổ tức

  Nghị quyết HĐQT số 06.2024 về việc chi trả cổ tức

 • Thông báo thay đổi nhân sự kèm bản cung cấp thông tin của NNB

  Thông báo thay đổi nhân sự kèm bản cung cấp thông tin của NNB

 • Nghị quyết HĐQT 05.2024 về việc tái bổ nhiệm các chức danh

  Nghị quyết HĐQT 05.2024 về việc tái bổ nhiệm các chức danh

HOT NEWS

COMPANY NEWS

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705* Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn