• CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

  CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam như sau:

 • CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

  CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

 • CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

  CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

 • Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

  Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

 • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/06/2020

  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/06/2020

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/06/2020 như sau:

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh thông báo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và niêm yết

  Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và niêm yết

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và niêm yết như sau:

 • Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 của GIC

  Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 của GIC

  Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 của GIC như sau:

 • Báo cáo tài chính Quý I - 2020

  Báo cáo tài chính Quý I - 2020

  Báo cáo tài chính Quý I - 2020 của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:

 • Công văn UBCKNN chấp nhận đăng ký công ty đại chúng

  Công văn UBCKNN chấp nhận đăng ký công ty đại chúng

TIN NỔI BẬT

 • CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

  CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

 • CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

  CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

 • CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

  CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

 • Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

  Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn