• GIC Báo cáo tài chính Quý I - 2024

  GIC Báo cáo tài chính Quý I - 2024

 • GIC- Báo cáo tài chính năm 2023

  GIC- Báo cáo tài chính năm 2023

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV 2023

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV 2023

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III 2023

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III 2023

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính bán niên

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính bán niên

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính quý II.2023

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính quý II.2023

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính 2022 kèm giải trình

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính 2022 kèm giải trình

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2022

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2022

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn