• GIC- CBTT Báo cáo tài chính bán niên

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính bán niên

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính quý II.2023

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính quý II.2023

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính 2022 kèm giải trình

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính 2022 kèm giải trình

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2022

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2022

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2022

 • GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

  GIC- CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

 • Báo cáo tài chính năm 2021

  Báo cáo tài chính năm 2021

  Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh CBTT báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn