• Báo cáo tài chính quý III năm 2021

  Báo cáo tài chính quý III năm 2021

 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

  Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

  Công ty cổ phần Đầu Tư Dịch Vụ và Phát Triển Xanh cbtt báo cáo tài chính bán niên năm 2021 như sau:

 • Báo cáo tài chính quý II năm 2021

  Báo cáo tài chính quý II năm 2021

 • Báo cáo tài chính quý I - 2021

  Báo cáo tài chính quý I - 2021

 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

  Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

 • Báo cáo tài chính Quý IV - 2020

  Báo cáo tài chính Quý IV - 2020

 • Báo cáo tài chính Quý III - 2020

  Báo cáo tài chính Quý III - 2020

  Báo cáo tài chính Quý III - 2020 của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:

 • CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

  CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

  Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:

 • Báo cáo tài chính Quý II - 2020

  Báo cáo tài chính Quý II - 2020

  Báo cáo tài chính Quý II - 2020 của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:

 • Báo cáo tài chính Quý I - 2020

  Báo cáo tài chính Quý I - 2020

  Báo cáo tài chính Quý I - 2020 của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn