• GIC- CBTT đã ký hợp đồng kiểm toán 2024

  GIC- CBTT đã ký hợp đồng kiểm toán 2024

 • GIC- BB, NQ HĐQT số 10.2024 về thanh lý nhượng bán tài sản cố định

  GIC- BB, NQ HĐQT số 10.2024 về thanh lý nhượng bán tài sản cố định

 • GIC NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

  GIC NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

 • GIC – CBTT thay đổi nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Đặng Quốc Vệ

  GIC – CBTT thay đổi nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Đặng Quốc Vệ

 • Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/05/2024 miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng kèm bản cung cấp thông tin NNB

  Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/05/2024 miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng kèm bản cung cấp thông tin NNB

 • GIC - Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

  GIC - Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

 • GIC- CBTT đơn xin thôi việc của Ms Vũ Trà My- Kế toán trưởng

  GIC- CBTT đơn xin thôi việc của Ms Vũ Trà My- Kế toán trưởng

 • GIC Báo cáo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

  GIC Báo cáo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

 • GIC Thông báo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

  GIC Thông báo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

 • Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2023

  Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2023

 • Nghị quyết HĐQT số 06.2024 về việc chi trả cổ tức

  Nghị quyết HĐQT số 06.2024 về việc chi trả cổ tức

 • Thông báo thay đổi nhân sự kèm bản cung cấp thông tin của NNB

  Thông báo thay đổi nhân sự kèm bản cung cấp thông tin của NNB

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn