• Báo cáo quản trị 2022 GIC

  Báo cáo quản trị 2022 GIC

 • Nghị quyết HĐQT GIC về việc thông qua các giao dịch giữa GIC với các bên có liên quan

  Nghị quyết HĐQT GIC về việc thông qua các giao dịch giữa GIC với các bên có liên quan

 • Nghị quyết HĐQT GIC về việc miễn nhiệm Mr Khôi, bổ nhiệm Mr Cường

  Nghị quyết HĐQT GIC về việc miễn nhiệm Mr Khôi, bổ nhiệm Mr Cường

 • GIC nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Kim Dương Khôi

  GIC nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Kim Dương Khôi

 • GIC- CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

  GIC- CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

 • Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Nghị quyết số 09.2022/NQ HĐQT

  Nghị quyết số 09.2022/NQ HĐQT

 • Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Nghị quyết số 07.2022/NQ HĐQT

  Nghị quyết số 07.2022/NQ HĐQT

 • Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về miễn nhiệm Mr Dũng, bầu CT HĐQT Mr Khôi.

  Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về miễn nhiệm Mr Dũng, bầu CT HĐQT Mr Khôi.

 • CBTT về việc nhận được Đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Dương Tiến Dũng

  CBTT về việc nhận được Đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Dương Tiến Dũng

 • GIC- CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

  GIC- CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn