• GIC Báo cáo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

  GIC Báo cáo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

 • GIC Thông báo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

  GIC Thông báo chào bán cổ phần của Ms Thuỷ- vợ Mr Trọng – TV HĐQT

 • Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2023

  Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2023

 • Nghị quyết HĐQT số 06.2024 về việc chi trả cổ tức

  Nghị quyết HĐQT số 06.2024 về việc chi trả cổ tức

 • Thông báo thay đổi nhân sự kèm bản cung cấp thông tin của NNB

  Thông báo thay đổi nhân sự kèm bản cung cấp thông tin của NNB

 • Nghị quyết HĐQT 05.2024 về việc tái bổ nhiệm các chức danh

  Nghị quyết HĐQT 05.2024 về việc tái bổ nhiệm các chức danh

 • Nghị quyết, biên bản HĐQT 04.2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027

  Nghị quyết, biên bản HĐQT 04.2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027

 • Biên bản bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027

  Biên bản bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027

 • Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu họp

  Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu họp

 • GIC Nghị quyết HĐQT 03.2024 về việc thông qua các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  GIC Nghị quyết HĐQT 03.2024 về việc thông qua các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 • GIC- CBTT Báo cáo thường niên 2023

  GIC- CBTT Báo cáo thường niên 2023

 • GIC - Tài liệu ĐHĐCĐ 2024

  GIC - Tài liệu ĐHĐCĐ 2024

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn