• GIC- Nghị quyết HĐQT số 11/2023 về việc cho VGI vay 10 tỷ

  GIC- Nghị quyết HĐQT số 11/2023 về việc cho VGI vay 10 tỷ

 • GIC Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐQT về việc thế chấp cổ phần VGI mà GIC mua của GLC

  GIC Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐQT về việc thế chấp cổ phần VGI mà GIC mua của GLC

 • GIC Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh số cổ phần VGI mà GIC mua của GLC

  GIC Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh số cổ phần VGI mà GIC mua của GLC

 • GIC- CBTT Nghị quyết số 08/2023 về sử dụng tài sản để thế chấp đảm bảo khoản vay cho VSC

  GIC- CBTT Nghị quyết số 08/2023 về sử dụng tài sản để thế chấp đảm bảo khoản vay cho VSC

 • GIC- Nghị quyết HĐQT số 07/2023 về việc mua cổ phần VGI

  GIC- Nghị quyết HĐQT số 07/2023 về việc mua cổ phần VGI

 • GIC Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

  GIC Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

 • GIC- Công bố thông tin thành lập ban kiểm toán nội bộ

  GIC- Công bố thông tin thành lập ban kiểm toán nội bộ

 • GIC CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC với PwC (ngày 29/06/2023)

  GIC CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC với PwC (ngày 29/06/2023)

 • GIC Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023

  GIC Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023

 • GIC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022

  GIC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022

 • GIC- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT về chi trả cổ tức

  GIC- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT về chi trả cổ tức

 • GIC Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  GIC Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn