• Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của GIC

  Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của GIC

 • Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Tiến Dũng

  Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Tiến Dũng

 • GIC thông báo về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

  GIC thông báo về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xanh thông báo về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

 • CBTT Ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

  CBTT Ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

 • NQ số 07/2021/NQ-HĐQT thông qua kết quả KQKD 6 tháng đầu năm và tạm ứng cổ tức 2021

  NQ số 07/2021/NQ-HĐQT thông qua kết quả KQKD 6 tháng đầu năm và tạm ứng cổ tức 2021

 • CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021

  CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021

 • Thông báo về ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2021

  Thông báo về ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2021

 • Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

  Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

 • GIC thông báo về chi trả cổ tức năm 2020

  GIC thông báo về chi trả cổ tức năm 2020

 • VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán GIC

  VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán GIC

 • Quyết định HĐQT về miễn nhiệm chức danh Thư ký, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

  Quyết định HĐQT về miễn nhiệm chức danh Thư ký, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

TIN NỔI BẬT

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn