• Tập thể CBCNV VICONSHIP chung tay cùng TP Hải Phòng phòng chống dịch Covid-19

  Tập thể CBCNV VICONSHIP chung tay cùng TP Hải Phòng phòng chống dịch Covid-19

  Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQVN thành phố, mặc dù sản xuất kinh doanh của Cty đang chịu ảnh hưởng lớn, ...

TIN NỔI BẬT

TIN CÔNG TY

 • CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021

  CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021

 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

  Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh

  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh

 • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh

  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh

 • CBTT Thông báo của HNX về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của GIC

  CBTT Thông báo của HNX về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của GIC

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn