• Tập thể CBCNV VICONSHIP chung tay cùng TP Hải Phòng phòng chống dịch Covid-19

  Tập thể CBCNV VICONSHIP chung tay cùng TP Hải Phòng phòng chống dịch Covid-19

  Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQVN thành phố, mặc dù sản xuất kinh doanh của Cty đang chịu ảnh hưởng lớn, ...

TIN NỔI BẬT

TIN CÔNG TY

 • Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

  Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

 • GIC thông báo về chi trả cổ tức năm 2020

  GIC thông báo về chi trả cổ tức năm 2020

 • CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021

  CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021

 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

  Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh

  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn